سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-96-97 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - فایل چندگانه - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - فایل چندگانه - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی - فایل چندگانه - علوم پایه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ