سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اندیشه سیاسی امام خمینی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اندیشه سیاسی امام خمینی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 کد 99224 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 اندیشه سیاسی امام خمینی - علوم انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ