سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-95-96 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-95 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-96-97 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-93 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود



Copyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ