سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فارسی,فارسی عمومی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فارسی,فارسی عمومی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فارسی,فارسی عمومی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فارسی,فارسی عمومی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فارسی,فارسی عمومی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فارسی,فارسی عمومی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-95-96 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-96-97 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-96 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-95 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-88-89 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-97 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-93 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-95-96 کد 99207 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ