سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران - علوم پایه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ