سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان خارجی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان خارجی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان خارجی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان خارجی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان خارجی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-96-97 زبان خارجی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-96 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-95 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-95-96 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-88-89 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 زبان خارجی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-93 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ