سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ