سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آمار در علوم اجتماعی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آمار در علوم اجتماعی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آمار در علوم اجتماعی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آمار در علوم اجتماعی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آمار در علوم اجتماعی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آمار در علوم اجتماعی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 آمار در علوم اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 آمار در علوم اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 آمار در علوم اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 آمار در علوم اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 آمار در علوم اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 آمار در علوم اجتماعی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 آمار در علوم اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ