سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس نظامهای اقتصادی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس نظامهای اقتصادی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس نظامهای اقتصادی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس نظامهای اقتصادی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس نظامهای اقتصادی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس نظامهای اقتصادی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 نظامهای اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 نظامهای اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 نظامهای اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 نظامهای اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 نظامهای اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-94-95 نظامهای اقتصادی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 نظامهای اقتصادی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 نظامهای اقتصادی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 نظامهای اقتصادی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 نظامهای اقتصادی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ