سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-95-96 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ