سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ