سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیاست گذاری محیط زیست با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیاست گذاری محیط زیست
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیاست گذاری محیط زیست
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیاست گذاری محیط زیست
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیاست گذاری محیط زیست
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیاست گذاری محیط زیست


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 سیاست گذاری محیط زیست 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 سیاست گذاری محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 سیاست گذاری محیط زیست 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 سیاست گذاری محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 سیاست گذاری محیط زیست 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 سیاست گذاری محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 سیاست گذاری محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 سیاست گذاری محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 سیاست گذاری محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 سیاست گذاری محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ