سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-95-96 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ