سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ