سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-88-89 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ