سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ