سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ