سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس متون حقوقی 1 به زبان خارجه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-96-97 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ