سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-96-97 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-94-95 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-93 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-95 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ