سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان تخصصی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان تخصصی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان تخصصی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان تخصصی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان تخصصی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان تخصصی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-96 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-88-89 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ