سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حسابرسی * 1 * با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حسابرسی * 1 *
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حسابرسی * 1 *
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حسابرسی * 1 *
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حسابرسی * 1 *
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حسابرسی * 1 *


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 حسابرسی * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 حسابرسی * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 حسابرسی * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 حسابرسی * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 حسابرسی * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 حسابرسی * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 حسابرسی * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 حسابرسی * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 حسابرسی * 1 * 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 حسابرسی * 1 * 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ