سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-96 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-93 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ