سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت مالی - مدیریت مالی 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-96-97 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-95-96 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-95-96 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-95 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-96-97 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-96 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ