سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آمار و کاربرد آن مدیریت 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-97 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-88-89 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ