سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ