سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ