سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس پول و ارز و بانکداری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس پول و ارز و بانکداری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس پول و ارز و بانکداری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس پول و ارز و بانکداری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس پول و ارز و بانکداری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس پول و ارز و بانکداری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 پول و ارز و بانکداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-96 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 پول و ارز و بانکداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 پول و ارز و بانکداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 پول و ارز و بانکداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 پول و ارز و بانکداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ