سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-96-97 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-95 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ