سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ