سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-88-89 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ