سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-97 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ