سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت منابع انسانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت منابع انسانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت منابع انسانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت منابع انسانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت منابع انسانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت منابع انسانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مدیریت منابع انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 مدیریت منابع انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 مدیریت منابع انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-95 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-96-97 مدیریت منابع انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-96 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 مدیریت منابع انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 مدیریت منابع انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 مدیریت منابع انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 مدیریت منابع انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 مدیریت منابع انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ