سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-96 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ