سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت و کنترل پروژه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت و کنترل پروژه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت و کنترل پروژه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت و کنترل پروژه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت و کنترل پروژه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت و کنترل پروژه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 مدیریت و کنترل پروژه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 مدیریت و کنترل پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 مدیریت و کنترل پروژه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-96 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 مدیریت و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-95-96 مدیریت و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ