سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیستمهای اطلاعات مدیریت با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیستمهای اطلاعات مدیریت
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیستمهای اطلاعات مدیریت
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیستمهای اطلاعات مدیریت
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیستمهای اطلاعات مدیریت


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 سیستمهای اطلاعات مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-96-97 سیستمهای اطلاعات مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 کد 26336 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 سیستمهای اطلاعات مدیریت 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ