سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس طراحی و تحلیل الگوریتمها با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس طراحی و تحلیل الگوریتمها
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس طراحی و تحلیل الگوریتمها
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس طراحی و تحلیل الگوریتمها
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس طراحی و تحلیل الگوریتمها
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس طراحی و تحلیل الگوریتمها


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 طراحی و تحلیل الگوریتمها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 طراحی و تحلیل الگوریتمها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-95 طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 طراحی و تحلیل الگوریتمها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 طراحی و تحلیل الگوریتمها 350 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ