سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فناوری اطلاعات برای مدیران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فناوری اطلاعات برای مدیران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فناوری اطلاعات برای مدیران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فناوری اطلاعات برای مدیران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فناوری اطلاعات برای مدیران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فناوری اطلاعات برای مدیران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-88-89 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ