سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی الکترونیک دیجیتال با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی الکترونیک دیجیتال
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی الکترونیک دیجیتال
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی الکترونیک دیجیتال
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی الکترونیک دیجیتال


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی الکترونیک دیجیتال 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مبانی الکترونیک دیجیتال 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 مبانی الکترونیک دیجیتال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-93 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 مبانی الکترونیک دیجیتال 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 مبانی الکترونیک دیجیتال 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ