سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات *
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات *
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات *
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات *
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات *


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-93 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-88-89 کد 26229 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ