سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-88-89 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ