سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-94-95 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-88-89 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ