سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ