سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ