سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك *
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك *
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك *
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك *
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك *


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-94-95 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-96-97 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ