سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی شیمی کوانتومی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی شیمی کوانتومی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی شیمی کوانتومی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی شیمی کوانتومی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی شیمی کوانتومی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی شیمی کوانتومی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 مبانی شیمی کوانتومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 مبانی شیمی کوانتومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-96-97 مبانی شیمی کوانتومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 مبانی شیمی کوانتومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 مبانی شیمی کوانتومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 مبانی شیمی کوانتومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 مبانی شیمی کوانتومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-88-89 مبانی شیمی کوانتومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 کد 22128 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ