سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-96 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ