سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فيزيولوژي ورزشی 3 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فيزيولوژي ورزشی 3
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فيزيولوژي ورزشی 3
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فيزيولوژي ورزشی 3
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فيزيولوژي ورزشی 3
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فيزيولوژي ورزشی 3


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 فيزيولوژي ورزشی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 فيزيولوژي ورزشی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-96 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 فيزيولوژي ورزشی 3 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 فيزيولوژي ورزشی 3 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 فيزيولوژي ورزشی 3 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ