سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ