سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس کمکهای اولیه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس کمکهای اولیه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس کمکهای اولیه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس کمکهای اولیه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس کمکهای اولیه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس کمکهای اولیه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 کمکهای اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 کمکهای اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-95 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 کمکهای اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 کمکهای اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 کمکهای اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 کمکهای اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ