سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فیزیولوژی ورزشی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فیزیولوژی ورزشی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فیزیولوژی ورزشی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فیزیولوژی ورزشی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فیزیولوژی ورزشی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فیزیولوژی ورزشی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 فیزیولوژی ورزشی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-95-96 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-88-89 کد 20241 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-94-95 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ